Archive for november, 2009

Juks i Osloskolen!

RT @annelyser: RT @imyklebust: @annelyser Går du på udir.no finner du at Oslo fritar mange fler fra nasjonale prøver enn andre fylker… (junebre) udir (red anm)

@georglu Det som blir feil, er når skoler fritar grupper av elever for å oppnå bedre resultat enn andre skoler. @annelyser  (imyklebust)

@annelyser Når Oslo fritar 6% og nasjonalt snitt er 3% finner jeg det besynderlig. @georglu (imyklebust)

Slike twittringer er det blitt noen av i det siste. Det er visst en artikkel i BA som er bakgrunn for kritikken av osloskolen som fritar elever i vildensky for å få bedre resultater. Kristin Halvorsen slang seg på og retweeta tweeten jeg har sitert øverst. Henne har jeg tatt for meg her.

Jeg blir sint og lei meg av dette. Jeg regner med at dere som slenger ut slike påstander ikke driver med nasjonale prøver til daglig. For det er ikke bare bare å frita elever som man ikke vil skal ødelegge gjennomsnittet til skolen. Udir vil naturlig nok ha kontroll over fritakene. Derfor har de satt opp regler. For at en elev kan fritas må eleven ha vedtak om spesialundervisning fra PPT eller vedtak om forsterket norskundervisning. Har man ikke slike vedtak kan man ikke fritas. I tillegg må foreldre/foresatte skrive under på at deres barn ikke skal ha prøven. Det er altså til syvende og sist foreldrene som fritar elevene fra nasjonale prøver, ikke lærere eller rektorer.

Og hvis vi ser litt på tallene, ikke mye, bare litt, så ser vi at det kanskje er naturlig at vi har flere fritak enn andre fylker. Fra SSB: I overkant av 20% av elevene i Oslo har særskilt norskopplæring.

I Hordaland er tallet under 5% med særskilt norskopplæring.

Så slutt med å spre rykter om osloskolen det ikke er dekning for. For dette går rett inn på oss som jobber her og prøver samvittighetsfullt (som alle lærere) å følge opp de pålegg og forskrifter som kommer. Vi har ikke dårligere utviklet samvittighet enn dere som er lærere ellers i landet. Vi er ikke del av en stor konspirasjon for å få osloskolen på toppen av statistikkene. Og (og dette har jeg bare fra ledelsen på skolen): på grunn av disse ryktene som er satt ut om osloskolen og fritak tidligere år har byrevisjonen sett på saken og kommet frem til at vi har vårt på det tørre.

Så det er nå fritt frem for å legge igjen en unnskyldning i kommentarfeltet. Dere vet hvem dere er.

Reklamer

Kjære Kristin!

Jeg ble sint i går kveld. Tvittringen din om osloskolen og nasjonale prøver var provoserende. Jeg er selv lærer i femteklasse i Oslo. Det er masse jeg har lyst til å si til deg om dette, men jeg skal nøye meg med noen få poenger.
Stoler du ikke på det arbeidet vi har lagt ned i disse prøvene? Er 6 uker med fokus på å få alle gjennom øveprøver og ordentlige prøver bortkastet fordi statsråden ikke tror at resultatene stemmer med virkeligheten? Har vi satt til side annen undervisning til ingen nytte?

Tror du at vi i osloskolen har andre moralske standarder slik at vi bryter regler fra direktoratet i større grad enn lærere ellers i landet? For det er det du beskylder oss for.

Er det meningen å undergrave prøvene ditt departement gjennomfører?

Kan du slutte å bruke oss lærere som våpen i din kamp mot byrådet i Oslo?

Til sist vil jeg si at vi er mange på din side her o Oslo, please vær på vår du også.

Sånn test.

Dette er en sånn test på om jeg får til å blogge fra min Androiddrevne telefon. Da vil jeg i tilfelle bli fornøyd.

Kjønnsperspektiv i skolen

Kjønnsperspektiv i skolen er noe som har opptatt meg veldig. Jeg er generelt opptatt av mannens stilling i samfunnet i dag, og en av de plassene man tydeligst ser at noe er på ville veier er i skolen. Gutter gjør det dårligere enn jentene og det er andelen av gutter/menn som tar høyere utdanning synker. I aftenposten i dag så viser det seg at det ikke spiller noe rolle om man har kvinnelig eller mannlig lærer. Det er andre ting som spiller inn på om gutta klarer seg eller ikke. En god lærer er en god lærer uansett mener forskerne. Det kan vel stemme.

Jeg mener ikke å være noe ekspert på emnet, men jeg er gutt og har vært gjennom mange år med skole. Jeg ble bevisst på feminiseringen (i mangle av et bedre ord) i skolen på Lærerhøgskolen i Oslo. Der er også de aller fleste foreleserne/lærerne damer. Noen hederlige unntak er det (Timmy, du veit hvem du er og tidligere nevnte Gunnar Neegaard), men de blir fort kneblet av kvinnelige studenter. Vår mattelærer underviste på en måte som passa oss gutta godt, men studievalueringen sa at klassen ikke var fornøyd med undervisningen (rykter og antagelser selvfølgelig, men det er et «educated guess» fra min side) og han fikk en annen klasse enn oss neste år. Vi gutta var ikke flertallet i klassen denne gangen. Vi gutta klarte ikke å velte pedlærerinna vår. Pedhistorie er ikke spennende og engasjerende for de fleste av oss gutta og det blir ikke bedre med denne type undervisning:

  • Tenk deg tilbake til det gamle Hellas, lukk øynene. Hva har du på deg?
  • Hvem er du? Er det noen av dere som tenker dere selv som slaver? Hvorfor ikke?
  • Se på de fantastiske krøllene til Rosseau!

Dette blir løsrevne sitater ute av kontekst, men jeg var der, og jeg følte ikke at det ble undervist for meg (så må vi jo huske på at flertallet av elevene på HiO er damer og det må undervises for dem mest kanskje, men det er en annen skål). Det jeg lærte i pedhistorietimene var at man må huske på alle elevene i klassen. De må kunne identifisere seg med det du holder på med ved kateteret. Det gjelder ikke bare på tvers av kjønn, men også på tvers av opphav.

Derfor: Når du snakker om geologi og berggrunnen i Norge, ikke si; tenk deg at du er en fugl som flyr høyt over landet og kan se helt ned til grunnfjellet. Nei, da sier du; se for deg cockpiten i et helikopter, foran deg har du en skjerm der du ser helt ned til grunnfjellet.

Eller når du snakker om forskere så nevner du Alhazen for at de fra midtøsten skal føle seg inkludert, du nevner Marie Curie for at jentene skal føle seg inkludert, du nevner Nikola Tesla slik at du kan vise bilde av en Tesla roadster så får du med de bil- og miljøinteresserte også. Legg til flere forskere som funker i din klasse.

Det handler vel igjen i om tilpassa opplæring, men det er ikke så vanskelig å legge om språket sitt, og å velge hvilke bilder man skal bruke (både metaforer og bilder).

Dette ble mer tannløst og generelt enn jeg hadde trodd. Og når jeg tenker gjennom hva jeg har skrevet kommer jeg vel frem til at det ikke er gutta som er viktigst, men at alle er med.